Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wdrożył system monitoringu IT

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wdrożył w swoich jednostkach podległych system monitoringu infrastruktury informatycznej oparty o system Uptime24.

Monitoringiem objęto ponad 300 urządzeń w rozproszonych lokalizacjach. Poza sondami monitorującymi istotnym elementem dostarczonego systemu są dedykowane narzędzia do analizy logów systemowych.

System monitoruje i analizuje zdarzenia w infrastrukturze teleinformatycznej instytucji dostarczając informacji niezbędnych do szybkiego podejmowania działań interwencyjnych. Dzięki temu użytkownik ma możliwość zapobieżenia awarii, a w przypadku wystąpienia zakłóceń – znacznego skrócenia czasu ewentualnych przestojów i obniżenia ich kosztów.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wdrożył w swoich jednostkach podległych system monitoringu infrastruktury informatycznej oparty o system Uptime24. Monitoringiem objęto ponad 300 urządzeń w rozproszonych lokalizacjach. Poza sondami monitorującymi istotnym elementem dostarczonego systemu są dedykowane narzędzia do analizy logów systemowych. System monitoruje i analizuje zdarzenia w infrastrukturze teleinformatycznej instytucji dostarczając informacji niezbędnych do szybkiego podejmowania działań interwencyjnych. Dzięki temu użytkownik ma możliwość zapobieżenia awarii, a w przypadku wystąpienia zakłóceń – znacznego skrócenia czasu ewentualnych przestojów i obniżenia ich kosztów.