1. Jakie realne korzyści biznesowe daje Uptime24?

Dostarcza natychmiastowe powiadomienia o awariach infrastruktury, a co za tym idzie skraca czas przestoju spowodowany awarią.

Dostarcza natychmiastowe powiadomienia o awariach infrastruktury, a co za tym idzie skraca czas przestoju spowodowany awarią.

Naprawa usterek staje się znacznie szybsza dzięki opcji niezawodnego zdalnego dostępu również do wysuniętych jednostek.

Naprawa usterek staje się znacznie szybsza dzięki opcji niezawodnego zdalnego dostępu również do wysuniętych jednostek.

Zmniejsza koszty przestojów w pracy firmy.

Zmniejsza koszty przestojów w pracy firmy.

Umożliwia kontrolowanie warunków SLA zawartych w umowach oraz obliczenie kosztów spowodowanych ich naruszeniem.

Umożliwia kontrolowanie warunków SLA zawartych w umowach oraz obliczenie kosztów spowodowanych ich naruszeniem.

Uptime24 jest gwarancją ciągłego, sprawnego funkcjonowania firmy, co skutkuje długofalową poprawą jakości i szybkości pracy.

Uptime24 jest gwarancją ciągłego, sprawnego funkcjonowania firmy, co skutkuje długofalową poprawą jakości i szybkości pracy.

2. Co można nadzorować dzięki Uptime24?

Wszystkie urządzenia podłączone do sieci.

Wszystkie urządzenia podłączone do sieci.

Systemy zasilania awaryjnego.

Systemy zasilania awaryjnego.

Sieciowe systemy drukujące.

Sieciowe systemy drukujące.

Urządzenia umożliwiające korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) lub sieci bezprzewodowej (Wi-Fi).

Urządzenia umożliwiające korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) lub sieci bezprzewodowej (Wi-Fi).

Urządzenia sieci rozległych (WAN) służące m.in. do połączeń pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Twojej firmy.

Urządzenia sieci rozległych (WAN) służące m.in. do połączeń pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Twojej firmy.

Systemy zasilania awaryjnego, które podtrzymują urządzenia w razie awarii zasilania.

Systemy zasilania awaryjnego, które podtrzymują urządzenia w razie awarii zasilania.

Bazy danych i systemy poczty elektronicznej.

Bazy danych i systemy poczty elektronicznej.

Serwery z aplikacjami do zarządzania firmą.

Serwery z aplikacjami do zarządzania firmą.

3. Co rozumiemy przez monitoring hostu?

Każde urządzenie o stałym adresie IP możliwe do podłączenia do sieci działające w systemie 24/7 np. serwery.

Każde urządzenie o stałym adresie IP możliwe do podłączenia do sieci działające w systemie 24/7 np. serwery.

4. Czym monitoring IT Uptime24 różni się od innych rozwiązań?

Wykorzystując łączność GSM Uptime24 zapewnia ciągłość dostarczania informacji, nawet pomimo braku dostępu do Internetu.

Wykorzystując łączność GSM Uptime24 zapewnia ciągłość dostarczania informacji, nawet pomimo braku dostępu do Internetu.

Uptime24 dostarcza przedstawione w czytelny sposób, najważniejsze informacje wraz z ich odniesieniem kontekstowym, co umożliwia wpływ na bieżące funkcjonowanie systemu.

Uptime24 dostarcza przedstawione w czytelny sposób, najważniejsze informacje wraz z ich odniesieniem kontekstowym, co umożliwia wpływ na bieżące funkcjonowanie systemu.

Uptime24 poprzez łatwość dodawania specyficznych funkcji umożliwia samodzielny rozwój narzędzia, przez co dostosowuje się do indywidualnych wymagań infrastruktury klienta.

Uptime24 poprzez łatwość dodawania specyficznych funkcji umożliwia samodzielny rozwój narzędzia, przez co dostosowuje się do indywidualnych wymagań infrastruktury klienta.

Uptime24 pozwala na personalizację informacji prezentowanych przez system- każdy użytkownik w zależności od pełnionej w organizacji roli, otrzymuje powiadomienia dostosowane do jego indywidualnych priorytetów.

Uptime24 pozwala na personalizację informacji prezentowanych przez system- każdy użytkownik w zależności od pełnionej w organizacji roli, otrzymuje powiadomienia dostosowane do jego indywidualnych priorytetów.

Zawarcie w konfiguracji Uptime24 umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług umożliwia obiektywną ocenę funkcjonowania systemu, jak i pracowników. Uptime24 oferuje również możliwość obliczenia kosztów spowodowanych naruszeniem umowy SLA.

Zawarcie w konfiguracji Uptime24 umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług umożliwia obiektywną ocenę funkcjonowania systemu, jak i pracowników. Uptime24 oferuje również możliwość obliczenia kosztów spowodowanych naruszeniem umowy SLA.

Uptime24 to ochrona danych większa niż w przypadku klasycznych systemów monitorujących sieci rozproszone.

Uptime24 to ochrona danych większa niż w przypadku klasycznych systemów monitorujących sieci rozproszone.

Jest gotowy do natychmiastowego podłączenia dla wielu lokalizacji, na terenie całego kraju.

Jest gotowy do natychmiastowego podłączenia dla wielu lokalizacji, na terenie całego kraju.

Umożliwia zdalne nadzorowanie zasobów 24h/7dni w tygodniu /365 dni w roku.

Umożliwia zdalne nadzorowanie zasobów 24h/7dni w tygodniu /365 dni w roku.

Nie wymaga drogich specjalistycznych szkoleń lub certyfikacji.

Nie wymaga drogich specjalistycznych szkoleń lub certyfikacji.