Funkcjonalności Uptime24

UPTIME24 wyróżniają funkcjonalności ważne dla biznesu

Funkcjonalności Uptime24 - Biznesowy język komunikacji

Biznesowy język komunikacji

Każdy użytkownik w zależności od roli otrzymuje w sposób spersonalizowany bieżące informacje.
Funkcjonalności Uptime24 - Prezentowanie tylko istotnych informacji

Prezentowanie tylko istotnych informacji

Uptime24 dostarcza przedstawione w czytelny sposób, najważniejsze informacje wraz z ich odniesieniem kontekstowym, co umożliwia wpływ na bieżące funkcjonowanie systemu.
Funkcjonalności Uptime24 - Monitorowanie rozproszonych środowisk IT

Monitorowanie rozproszonych środowisk IT

Uptime24 ze względu na wykorzystanie specjalistycznych sond pozwala na integrację informacji również z wysuniętych jednostek.
Funkcjonalności Uptime24 - Monitorowanie wskaźników kontraktowych

Monitorowanie wskaźników kontraktowych

Zawarcie w konfiguracji Uptime24 umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług umożliwia obiektywną ocenę funkcjonowania systemu, jak i pracowników. Uptime24 oferuje również możliwość obliczenia kosztów spowodowanych naruszeniem umowy SLA.
Funkcjonalności Uptime24 ważne dla biznesu - Prostota obsługi oraz użyteczność

Prostota obsługi oraz użyteczność

W Uptime24 zawarliśmy całe doświadczenie zdobyte w dziedzinie monitoringu IT. W wyniku naszej pracy uzyskaliśmy narzędzie łączące w sobie wysoką użyteczność i łatwość obsługi. Dzięki temu proces konfiguracyjny może zostać przeprowadzony przez każdego użytkownika.
Funkcjonalności Uptime24 ważne dla biznesu - Zarządzanie infrastrukturą

Zarządzanie infrastrukturą

Uptime24 gwarantuje dostęp do zgromadzonych danych statystycznych oraz generowanych na ich podstawie raportów – o dostępności i wydajności zasobów. Zintegrowana, całościowa informacja o funkcjonowaniu infrastruktury IT pozwala nie tylko na nadzór nad jej aktualnym działaniem, ale również na efektywne planowanie inwestycji.
Funkcjonalności Uptime24 ważne dla biznesu - Profilaktyka sieci

Profilaktyka sieci

Nieustanność monitorowania przez Uptime24 zapewnia aktualne i dokładne informacje o stanie Twoich zasobów IT, dzięki czemu z wyprzedzeniem będziesz mógł reagować na nieprawidłowości w działaniu systemu. Zezwala to na znaczne ograniczenie kosztów serwisowania.
Funkcjonalności Uptime24 ważne dla biznesu -  Szybkość i łatwość wdrożenia

Szybkość i łatwość wdrożenia

Wybierając Uptime24 możemy precyzyjnie określić czas trwania wdrożenia go w Twojej firmie. Unikamy ryzyka zaburzenia pracy całej organizacji, które pojawia się przy innych narzędziach monitorujących, gdy przedłuża się proces wdrożeniowy.
Funkcjonalności Uptime24 ważne dla biznesu -  Ciągły rozwój

Ciągły rozwój

Uptime24 jest narzędziem nieustannie wzbogacanym i rozwijanym, odpowiadającym na zapotrzebowanie tworzone przez klientów.
Funkcjonalności Uptime24 ważne dla biznesu -  Otwartość

Otwartość

Uptime24 poprzez łatwość dodawania specyficznych funkcji umożliwia samodzielny rozwój narzędzia, przez co dostosowuje się do indywidualnych wymagań infrastruktury klienta.
Funkcjonalności Uptime24 ważne dla biznesu -  Nieprzerwany monitoring

Nieprzerwany monitoring

Wykorzystując łączność GSM Uptime24 zapewnia ciągłość dostarczania informacji, nawet pomimo braku dostępu do Internetu.
Funkcjonalności Uptime24 ważne dla biznesu - Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Poprzez brak interakcji z innymi systemami Uptime24 zapewnia większą ochronę danych, niż klasyczne systemy monitorujące sieci rozproszone.