Uptime24 potrafi więcej niż inne rozwiązania

Porównanie z innymi rozwiązaniami
Porównanie z innymi rozwiązaniami
Uptime24 jest przeznaczony również dla rozproszonych architektur sieciowych.

Rozproszony

Uptime24 jest przeznaczony również dla rozproszonych architektur sieciowych.
Poważne trudności lub kosztowne wdrożenie i utrzymanie przy infrastrukturach rozproszonych.

Ograniczone

Poważne trudności lub kosztowne wdrożenie i utrzymanie przy infrastrukturach rozproszonych.
Dostarczana Sonda ogranicza możliwość wpływów z zewnątrz i zapewnia większe bezpieczeństwo Twoich systemów.

Bezpieczny

Dostarczana Sonda ogranicza możliwość wpływów z zewnątrz i zapewnia większe bezpieczeństwo Twoich systemów.
Ze względu na potrzebę współpracowania z oprogramowaniem trzecim istnieje poważne ryzyko dostępu do Twoich danych.

Ryzykowne

Ze względu na potrzebę współpracowania z oprogramowaniem trzecim istnieje poważne ryzyko dostępu do Twoich danych.
Możliwe wykonanie akcji naprawczych poprzez Sondę nawet w odciętych przez awarię lokalizacjach.

Oszczędny

Możliwe wykonanie akcji naprawczych poprzez Sondę nawet w odciętych przez awarię lokalizacjach.
Konieczne utrzymywanie służb informatycznych w lokalizacjach zdalnych.

Kosztowne

Konieczne utrzymywanie służb informatycznych w lokalizacjach zdalnych.
Uproszczona, ułatwiająca wdrożenie konfiguracja dostępna dla każdego, nawet średnio zaawansowanego użytkownika.

Przyjazny

Uproszczona, ułatwiająca wdrożenie konfiguracja dostępna dla każdego, nawet średnio zaawansowanego użytkownika.
Konfiguracja i zarządzanie z reguły wymagające umiejętności z zakresu administracji systemami sieciowymi i serwerowymi.

Skomplikowany

Konfiguracja i zarządzanie z reguły wymagające umiejętności z zakresu administracji systemami sieciowymi i serwerowymi.
Intuicyjność i prostota konfiguracji uzyskana bez ograniczania funkcjonalności zaawansowanych.

Zaawansowany

Intuicyjność i prostota konfiguracji uzyskana bez ograniczania funkcjonalności zaawansowanych.
Próby uproszczenia użytkownania i konfiguracji uzyskiwane przez ograniczenie funckjonalności zaawansowanych.

Uproszczony

Próby uproszczenia użytkownania i konfiguracji uzyskiwane przez ograniczenie funckjonalności zaawansowanych.
Zorientowane 'kontraktowo' monitorowanie i wizualizacja pomagają w sposób mierzalny oceniać, planować i wykonywać pracę w oparciu o informację istotną biznesowo.

Celowy

Zorientowane ‚kontraktowo’ monitorowanie i wizualizacja pomagają w sposób mierzalny oceniać, planować i wykonywać pracę w oparciu o informację istotną biznesowo.
Bariera językowa technicznej komunikacji produktów przesłania cele biznesowe, do których IT jest przecież powołane.

Nieuzasadniony

Bariera językowa technicznej komunikacji produktów przesłania cele biznesowe, do których IT jest przecież powołane.
Część zdalna jest dostarczana w postaci urządzenia z UPS oraz zapasowym kanałem komunikacyjnym GSM, dzięki czemu urządzenie pozostaje bezobsługowe. Natomiast jego prosta budowa ogranicza potencjalne awarie i konieczne czynności obsługowe.

Niezawodny

Część zdalna jest dostarczana w postaci urządzenia z UPS oraz zapasowym kanałem komunikacyjnym GSM, dzięki czemu urządzenie pozostaje bezobsługowe. Natomiast jego prosta budowa ogranicza potencjalne awarie i konieczne czynności obsługowe.
Odporność na awarie uzyskiwana jest kosztownymi metodami redundancji, np. za pomocą klastrowania. W środowiskach rozproszonych wymaga nadzoru i czynności obsługowych w oddalonych lokalizacjach.

Zależne

Odporność na awarie uzyskiwana jest kosztownymi metodami redundancji, np. za pomocą klastrowania. W środowiskach rozproszonych wymaga nadzoru i czynności obsługowych w oddalonych lokalizacjach.
Możliwość wykonywania skryptów monitorujących oraz łatwe dołączanie nowych funkcjonalności monitorowania.

Kompleksowy

Możliwość wykonywania skryptów monitorujących oraz łatwe dołączanie nowych funkcjonalności monitorowania.
Często wykorzystuje jedynie SNMP, WMI.

Częściowy

Często wykorzystuje jedynie SNMP, WMI.
Spersonalizowany dashboard w Uptime24 pozwala przełożyć techniczny opis stanu środowiska, na bezpośrednią informację o stanie Twojej firmy.

Biznesowy

Spersonalizowany dashboard w Uptime24 pozwala przełożyć techniczny opis stanu środowiska, na bezpośrednią informację o stanie Twojej firmy.
Systemy monitoringu operują z reguły wyłącznie technicznym aparatem pojęciowym.

Wyłącznie techniczny

Systemy monitoringu operują z reguły wyłącznie technicznym aparatem pojęciowym.
Akcje automatyczne dla wszystkich obsługiwanych systemów.

Szybki i automatyczny

Akcje automatyczne dla wszystkich obsługiwanych systemów.
Rozwiązanie tylko dla Microsoft Windows np. SCOR.

Długotrwały

Rozwiązanie tylko dla Microsoft Windows np. SCOR.

przewagi naszego rozwiązania nad Nagiosem

Możliwość monitorowania rozproszonej geograficznie infrastruktury IT.
Możliwość monitorowania rozproszonej geograficznie infrastruktury IT.
System centralny dostarczany jako maszyna wirtualna lub dedykowana maszyna fizyczna.
System centralny dostarczany jako maszyna wirtualna lub dedykowana maszyna fizyczna.
Agregacja wyników monitorowania w jednym systemie centralnym.
Agregacja wyników monitorowania w jednym systemie centralnym.
Obsługa modułu monitorującego w razie awarii systemu centralnego.
Obsługa modułu monitorującego w razie awarii systemu centralnego.
Niezależność jednostki centralnej od modułu (sondy) monitorującego.
Niezależność jednostki centralnej od modułu (sondy) monitorującego.
Dostęp do monitorowanych zasobów (SSH, RDP, WWW, etc.) poprzez moduł monitorujący (dostęp poprzez tunel SSH do urządzeń w monitorowanej sieci; uwierzytelnianie kluczem SSH).
Dostęp do monitorowanych zasobów (SSH, RDP, WWW, etc.) poprzez moduł monitorujący (dostęp poprzez tunel SSH do urządzeń w monitorowanej sieci; uwierzytelnianie kluczem SSH).
Rozwiązanie gromadzi dane statystyczne i umożliwia tworzenie raportów.
Rozwiązanie gromadzi dane statystyczne i umożliwia tworzenie raportów.
Możliwość notyfikacji poprzez: mail, sms.
Możliwość notyfikacji poprzez: mail, sms.
Awaryjne źródło zasilania do każdego moduły monitorującego (UPS).
Awaryjne źródło zasilania do każdego moduły monitorującego (UPS).
Zdalne wywołanie komend PowerShell z modułu monitorującego / jednostki centralnej (np.: Get-VM | ? State -eq Running | Select-Object VMName, State, MemoryAssigned | Format-Table –AutoSize) na systemach Windows-owych.
Zdalne wywołanie komend PowerShell z modułu monitorującego / jednostki centralnej (np.: Get-VM | ? State -eq Running | Select-Object VMName, State, MemoryAssigned | Format-Table –AutoSize) na systemach Windows-owych.
Niezależne awaryjne łącze internetowe (GSM), przesyłające komunikaty w przypadku awarii łącza podstawowego.
Niezależne awaryjne łącze internetowe (GSM), przesyłające komunikaty w przypadku awarii łącza podstawowego.

Graficzny interfejs konfiguracyjny, posiadający m.in. takie opcje jak:

Ustawianie template-ów SMS oraz priorytetu kanału wysyłki SMS.
Ustawianie template-ów SMS oraz priorytetu kanału wysyłki SMS.
Tworzenie grup: serwisów, hostów.
Tworzenie grup: serwisów, hostów.
Zdalne wykonywanie komend z systemu centralnego na module monitorującym.
Zdalne wykonywanie komend z systemu centralnego na module monitorującym.
Dodawanie / usuwanie / modyfikacja hostów i serwisów.
Dodawanie / usuwanie / modyfikacja hostów i serwisów.
Tworzenie harmonogramów (timeperiods).
Tworzenie harmonogramów (timeperiods).
Zarządzenie modułami monitorującymi.
Zarządzenie modułami monitorującymi.
Tworzenie template-ów notyfikacji (serwisy / hosty).
Tworzenie template-ów notyfikacji (serwisy / hosty).
Definiowanie komend nagiosowych.
Definiowanie komend nagiosowych.
Tworzenie użytkowników i łączenie ich w grupy.
Tworzenie użytkowników i łączenie ich w grupy.
Import / export konfiguracji.
Import / export konfiguracji.
Tworzenie template-ów generics.
Tworzenie template-ów generics.
Możliwość masowej zmiany konfiguracji (np. wielu serwisów).
Możliwość masowej zmiany konfiguracji (np. wielu serwisów).
Możliwość dodawania tego samego serwisu do hosta dowolną ilość razy.
Możliwość dodawania tego samego serwisu do hosta dowolną ilość razy.
Możliwość klonowania konfiguracji np. hosta.
Możliwość klonowania konfiguracji np. hosta.