Uptime24 dla biznesu
Uptime24 dla biznesu - dla Menedżera

Menedżer

UPTIME24 SPEŁNIA OCZEKIWANIA kadry zarządzającej

Uptime24 dostarcza natychmiastowe powiadomienia o awariach systemu. A szybsze wykrycie problemu, to też szybsza jego naprawa i brak dodatkowych kosztów z nią związanych.
Uptime24 jest gwarancją ciągłego, sprawnego funkcjonowania firmy, co skutkuje długofalową poprawą jakości i szybkości pracy. Oprócz tego jest rozwiązaniem odwiecznego, zarządczego dylematu koszt – jakość. Dzięki dostarczanym informacjom, wiesz obiektywnie ile musisz zainwestować, aby utrzymać jakość świadczonych usług na wysokim poziomie.
Uptime24 ze względu na konfigurację powiadomień oraz zdalny dostęp wpływa na optymalizację czasu pracy i wygodę pracowników. W ten sposób chroni Cię przed dodatkowymi kosztami i zwiększa wydajność Twojej firmy. Konfigurowanie powiadomień jest narzędziem usprawniającym planowanie oraz zlecanie zadań odpowiednim pracownikom IT.

funkcjonalności uptime24 dla biznesu

Uptime24 dla biznesu - Zarządzanie infrastrukturą

Zarządzanie infrastrukturą

Uptime24 gwarantuje dostęp do zgromadzonych danych statystycznych oraz generowanych na ich podstawie raportów – o dostępności i wydajności zasobów. Zintegrowana, całościowa informacja o funkcjonowaniu infrastruktury IT pozwala nie tylko na nadzór nad jej aktualnym działaniem, ale również na efektywne planowanie inwestycji w przyszłości.
Uptime24 dla biznesu - Szybkość i łatwość wdrożenia

Szybkość i łatwość wdrożenia

Jeśli wybierzesz Uptime24, będziemy mogli precyzyjnie określić czas trwania wdrożenia go w Twojej firmy. Dzięki temu unikniesz ryzyka zaburzenia pracy całej organizacji oraz dodatkowych kosztów, które pojawiają się przy innych narzędziach monitorujących, gdy przedłuża się proces wdrożeniowy.
Uptime24 dla biznesu -  Rozproszona architektura IT

Rozproszona architektura IT

Uptime24 ze względu na wykorzystanie specjalistycznych sond pozwala na integrację informacji z nawet najbardziej wysuniętych jednostek. Dzięki temu w oddalonych lokalizacjach nie będziesz musiał stale utrzymywać służb informatycznych, zoptymalizujesz czas pracy swoich specjalistów IT, a problemy będą mogły być usuwane zdalnie.
Uptime24 dla biznesu - monitoring IT- Biznesowy język komunikacji

Biznesowy język komunikacji

Każdy użytkownik w zależności od roli otrzymuje w sposób spersonalizowany bieżące informacje.
Uptime24 dla biznesu - Prezentowanie tylko istotnych informacji

Prezentowanie tylko istotnych informacji

Uptime24 dostarcza przedstawione w czytelny sposób, najważniejsze informacje wraz z ich odniesieniem kontekstowym, co umożliwia wpływ na bieżące funkcjonowanie systemu, a co za tym idzie – całego Twojego przedsiębiorstwa.
Uptime24 dla biznesu - Monitorowanie wskaźników kontraktowych

Monitorowanie wskaźników kontraktowych

Zawarcie w konfiguracji Uptime24 umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług umożliwia obiektywną ocenę funkcjonowania systemu, jak i pracowników. Uptime24 oferuje również możliwość obliczenia kosztów spowodowanych naruszeniem umowy SLA, co znacznie ułatwia późniejsze rozliczanie.